วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

All new ISUZU D-MAX 2014 -2015 ราคา

ISUZU D-MAX ราคา
** ทุกรุ่น ขาวมุก เพิ่ม 7,000 บาท ค่ะ **
All new ISUZU D-MAX รุ่น Spark (กระบะตอนเดียว)
D-MAX SPARK Cab Chassis         ขาว                                   ราคา  475,000  บาท
D-MAX SPARK 2.5 B                    ขาว, น้ำเงิน                         ราคา  513,000  บาท
D-MAX SPARK 2.5 B                    เงิน                                    ราคา  520,000  บาท
D-MAX SPARK 2.5 VGS B (4×4)   ขาว, น้ำเงิน                         ราคา  620,000  บาท
D-MAX SPARK 2.5 VGS B (4×4)   เงิน                                    ราคา  627,000  บาท
D-MAX SPARK 2.5 S                    ขาว, น้ำเงิน                         ราคา  523,000  บาท
D-MAX SPARK 2.5 S                    เงิน                                    ราคา  530,000  บาท
D-MAX SPARK 2.5 VGS S            ขาว, น้ำเงิน                         ราคา  538,000  บาท
D-MAX SPARK 2.5 VGS S            เงิน                                    ราคา  545,000  บาท
All new ISUZU D-MAX รุ่น Spacecab  (สเปซแค๊ป 2 ประตู)
D-MAX Spacecab 2.5 S                ขาว                                 ราคา  577,000  บาท
D-MAX Spacecab 2.5 S                เงินแม็กซิกัน, เงิน               ราคา  584,000  บาท
D-MAX Spacecab 2.5 L                เงินแม็กซิกัน,ดำ,เงิน            ราคา  646,000  บาท
D-MAX Spacecab 2.5 Z                เงินแม็กซิกัน,ดำ,เงิน            ราคา  676,000  บาท
D-MAX Spacecab 2.5 VGS Z       เงินแม็กซิกัน,ดำ,เงิน             ราคา  696,000  บาท

All new ISUZU D-MAX รุ่น Hi-Lander  2 Doors (ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู ยกสูง)
D-MAX HR 2.5 Z                         ดำ, ฟ้า, เงิน                          ราคา  713,000  บาท
D-MAX HR 2.5 VGS Z                 ดำ, ฟ้า, เงิน                          ราคา  728,000  บาท
D-MAX HR 2.5 VGS Z DVD         ดำ, ฟ้า, เงิน                          ราคา  743,000  บาท
D-MAX HR 2.5 VGS Z A/T           ดำ, ฟ้า, เงิน                          ราคา  768,000  บาท
D-MAX HR 2.5 VGS Z-Prestige DVD, Navi A/T    ดำ, ฟ้า, เงิน    ราคา  808,000  บาท
D-MAX HR 3.0 VGS Z-Prestige DVD, Navi          ดำ, ฟ้า, เงิน    ราคา  808,000 
บาทAll new ISUZU D-MAX รุ่น CAB 4  (4 ประตู ตัวเตี้ย)
D-MAX 2.5 S                               ขาว                                      ราคา  655,000  บาท
D-MAX 2.5 S                               เงินแม็กซิกัน, เงิน,ดำ               ราคา  662,000  บาท
D-MAX 2.5 VGS Z                       เงินแม็กซิกัน, เงิน,ดำ               ราคา  777,000 
บาท

All new ISUZU D-MAX รุ่น Hi-Lander 4 Doors  (ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู ยกสูง)
D-MAX HR 2.5 VGS Z                  ดำ, ฟ้า, เงิน                        ราคา  808,000  บาท
D-MAX HR 2.5 VGS Z                  ขาวมุก                               ราคา  815,000  บาท
D-MAX HR 2.5 VGS Z A/T           ดำ, ฟ้า, เงิน                         ราคา  853,000  บาท
D-MAX HR 2.5 VGS Z A/T           ขาวมุก                                ราคา  860,000  บาท
D-MAX HR 2.5 VGS Z DVD         ดำ, ฟ้า, เงิน                         ราคา  825,000  บาท
D-MAX HR 2.5 VGS Z-Prestige DVD, Navi A/T   ดำ, ฟ้า, เงิน    ราคา  901,000  บาท
D-MAX HR 3.0 VGS Z-Prestige DVD, Navi         ดำ, ฟ้า, เงิน    ราคา  902,000  บาท
D-MAX HR 3.0 VGS Z-Prestige DVD, Navi A/T   ดำ, ฟ้า, เงิน    ราคา  947,000  บาท


All new ISUZU D-MAX รุ่น X-Series  (เอ็กซ์ ซีรีส์)
D-MAX X-Series Speed 2.5 VGS Z                             ขาว         ราคา  712,000  บาท
D-MAX X-Series Speed 2.5 VGS Z                             ดำ           ราคา  719,000  บาท
D-MAX X-Series Space Cab 2 ประตู 2.5 VGS Z DVD    ดำ           ราคา  792,000  บาท
D-MAX X-Series 4 ประตู 2.5 VGS Z DVD                     ดำ           ราคา  874,000  บาท
D-MAX X-Series 4 ประตู 2.5 VGS Z- Prestige Navi A/T  ดำ          ราคา  970,000  บาท
All new ISUZU D-MAX รุ่น  V-CROSS 2 ประตู  (4×4)
D-MAX V-CROSS 2.5 VGS Z                               แดง,ดำ,ฟ้า,เงิน          ราคา  757,000  บาท
D-MAX V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige DVD, Navi  แดง,ดำ,ฟ้า,เงิน          ราคา  843,000  บาท

 All new ISUZU D-MAX รุ่น  V-CROSS  4 ประตู (4×4)
D-MAX V-CROSS 2.5 L                                           แดง,ดำ,ฟ้า,เงิน        ราคา  833,000  บาท
D-MAX V-CROSS 2.5 VGS Z Prestige DVD, Navi      แดง,ดำ,ฟ้า,เงิน        ราคา  923,000  บาท
D-MAX V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige DVD, Navi      แดง,ดำ,ฟ้า,เงิน        ราคา  952,000  บาท
D-MAX V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige DVD, Navi AT แดง,ดำ, ฟ้า,เงิน       ราคา  997,000  บาท


อ้างอิงรูปภาพ จาก   http://isuzu-tis.com/

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Isuzu D-MAX ราคา

Isuzu D-MAX ราคา


All New  Isuzu D-MAX 2012 รุ่น SPARK
สีขาว,สีน้ำเงิน
Spark 2.5 B               ราคา 508,000  บาท
Spark 2.5 S           ราคา 513,000  บาท
Spark 2.5 VGS S ราคา 528,000  บาท


All New Isuzu D-MAX 2012 รุ่น Space Cab
สีเงิน,สีทองซาวันน่า,สีเงินแม็กซิกัน
2.5 VGS Z                                         ราคา  671,000  บาท
2.5 Z                                                  ราคา  656,000  บาท
2.5 L                                                  ราคา  626,000  บาท
สีเงิน,สีเงินแม็กซิกัน
2.5 S                                                   ราคา  569,000  บาท
สีขาว
2.5 S                                                   ราคา  562,000  บาท


All New Isuzu D-MAX 2012 รุ่น Space Cab V-Cross
สีเงิน,สีเงินแม็กซิกัน,สีดำ,สีแดงทัสคานี

Vcross 2.5 VGS Z                                ราคา  732,000  บาท
Vcross 3.0 VGS Z                                ราคา  813,000  บาทAll New Isuzu D-MAX 2012 รุ่น Hi-Lander
สีเงิน,สีทองซาวันน่า,สีเงินแม็กซิกัน,สีดำ
HR 2.5 L                                                ราคา  658,000  บาท
HR 2.5 Z                                                ราคา  688,000  บาท
HR 2.5 VGS Z                                       ราคา  703,000  บาท
HR 2.5 VGS Z DVD                             ราคา  718,000  บาท
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi A/T        ราคา  778,000  บาท
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi               ราคา  778,000  บาท


All New Isuzu D-MAX 2012 รุ่น CAB 4 
สีขาว
CAB 4 2.5 S                                           ราคา  635,000  บาท
สีเงิน,สีเงินแม็กซิกัน
CAB 4 2.5 S                                           ราคา  642,000  บาท
สีเงิน,สีทองซาวันน่า,สีเงินแม็กซิกัน
CAB 4 2.5 L                                           ราคา  707,000  บาท

All New Isuzu D-MAX 2012 รุ่น  CAB 4 Hi-Lander

สีเงิน,สีทองซาวันน่า,สีเงินแม็กซิกัน,สีดำ
HR 2.5 L                                                ราคา  738,000  บาท
HR 2.5 VGS Z                                       ราคา  783,000  บาท
HR 2.5 VGS Z DVD                             ราคา  798,000  บาท
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi A/T        ราคา  869,000  บาท
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi               ราคา  870,000  บาท
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T        ราคา  915,000  บาท
สีขาวมุกเอเวอร์เรสต์
HR 2.5 L                                                ราคา  745,000  บาท
HR 2.5 VGS Z                                       ราคา  790,000  บาท
HR 2.5 VGS Z DVD                             ราคา  805,000  บาท
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi A/T        ราคา  876,000  บาท
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi               ราคา  877,000  บาท
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T        ราคา  922,000  บาทAll New Isuzu D-MAX 2012 Cab 4 V-Cross
สีเงิน,สีเงินแม็กซิกัน,สีดำ,สีแดงทัสคานี
Vcross 2.5 VGS L                                   ราคา  808,000  บาท
Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi           ราคา  942,000  บาท
Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T    ราคา  987,000  บาท
สีขาวมุกเอเวอร์เรสต์   (ราคาต่างจากสีอื่นๆ 7,000 บาท ค่ะ)
Vcross 2.5 VGS L                                   ราคา  815,000  บาท
Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi           ราคา  949,000  บาท
Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T    ราคา  994,000  บาท